Szlak Jezior Kociewskich

Odcinek południowy

Ocypel – Osiek, kolor czerwony, długość 31,9 km

Szlak rozpoczyna się w Ocyplu na przystanku PKS, zlokalizowanym w rejonie dawnej stacji kolejowej  przy zbiegu torów nieczynnej kolei ze Skórcza do Szlachty i szosy z Borzechowa do Wdy (km 0,0). Tutaj ma swój koniec odcinek kaliski szlaku niebieskiego imienia Izydora Gulgowskiego. Stąd znaki czerwone prowadzą szosą na południe przez wieś (ulica Kociewska) mijając po drodze wiele malowniczych drewnianych domków charakterystycznych dla tutejszego budownictwa   i pomnik upamiętniający zamordowanych w Ocyplu w 1944 roku . Po około 700 m szlak opuszcza szosę i teraz idzie drogą do Mermetu (z boku stara szkoła stąd ulica Szkolna) , dalej przez Ocypel i nadal w tym samym kierunku. Wkrótce droga wchodzi w las; po lewej zaczynają się ośrodki położone na wschodnim brzegu jeziora Wielki Ocypel, po prawej natomiast pojawia się niezbyt duże ale malownicze jezioro Piaseczno (km 1,4). Około 200 m za nim szlak schodzi z głównej drogi w prawo i zaraz przekracza niewielki ciek, zwany Świętą Strugą, który wypływa z jeziora Wielki Ocypel. Teraz skręca bardziej na zachód i dochodzi do jeziora Czarnel (km 2,5), które znajduje się w obniżeniu po lewej stronie. Tu szlak odbija w prawo i przez przewyżenie dostaje się w pobliże jeziora Wielki Ocypel a potem wychodzi na drogę biegnącą od jeziora w kierunku południowym. Obok nadjeziornych łąk a potem przez las znaki doprowadzają po 500 m do skrzyżowania z Drogą Połomską (km 3,2) – obok wiata wypoczynkowa – , następnie zaś wiodą równolegle do rozciągniętego po lewej stronie jeziora Firek. Na najbliższym rozdrożu (km 3,9) szlak porzuca ten zmierzający wprost do Kasparusa leśny trakt i kieruje się w lewo. Nowa droga podprowadza bliżej Jeziora Długiego a potem wioski o tej samej nazwie. Szlak dociera niemal na sam skraj miejscowości Długie wychodząc na drogę łączącą ją z leśniczówką Długie i z Kasparusem (km 6,6). Na drodze tej szlak skręca w prawo i zaraz ją opuszcza przecinką z lewej wiodącą na południe. W ten sposób chce dotrzeć do Cisin; wpierw jednak skręci jeszcze w lewo i dojdzie nad Świętą Strugę [fot 14] (km 7,9). Zaraz za nią przetnie wioskę, a potem wyjdzie na trakt Wdecki Młyn – Osieczna. Na nim szlak pójdzie w prawo ale krótko, by tylko pokonać po raz kolejny Świętą Strugę, bo następnie kieruje się zdecydowanie na południe teraz już wprost do Kasparusa. Znaki przez cały czas będą prowadzić przez las i jedynie przez moment pozwolą niemal go opuścić, gdy szlak znajdzie się w pobliżu pustki Gęby, leżącej na niewielkiej leśnej polanie (km 10,0). Niedługo potem, bo po około 500 m na trasie pojawia się cmentarz i pierwsze zabudowania Kasparusa. Nieco dalej dochodzi droga z lewej, a po 150 m jest już szosa, na której szlak skręca w lewo mijając przystanek PKS (km 10,9). Na skrzyżowaniu, po prawej stronie – ceglany budynek dawnej szkoły  a przed nią kamień upamiętniający strajk szkolny w 1906 roku. W głębi wsi znajduje się ceglano-drewniany kościół , do którego można dojść ze skrzyżowania poruszając się dalej prosto, na południe. Szlak idzie szosą w kierunku Skrzyni około 1,5 km przechodząc na początku Świętą Strugę a potem w lesie mijając kamień upamiętniający 5 Polaków rozstrzelanych przez Niemców w 1939 roku oraz nieco dalej betonową konstrukcję mało czytelnego pomnika z 1971 r., związanego z “utrwalaniem władzy” w 1946 roku i w końcu docierając do miejscowości Szlaga Młyn za mostkiem na Brzezianku (12,6). Tutaj szlak skręca w prawo i skrótem dochodzi do drogi gruntowej do Błędna. Nią wiedzie na południe, na pierwszym rozdrożu udaje się drogą lewą, by z kolei na następnym rozwidleniu wybrać drogę prawą. Drogą tą szlak dochodzi do doliny rzeki Wdy i praktycznie samej rzeki, którą można dostrzec zza drzew . Jednakże na najbliższym skrzyżowaniu skręca w prawo i wraca na leśny gościniec do Błędna. Prowadzi nim ok. 1,7 km do skrzyżowania w pobliżu pętli Wdy (po lewej) , na którym skręca do Suchobrzeźnicy (bardziej na wschód). Po 450 m opuszcza tę drogę idąc w lewo. Nową drogą, wiodącą w pobliżu zabudowań Zdrojek (km 17,5) szlak dociera do Suchobrzeźnicy. We wsi mija dawną szkołę  z tablicą upamiętniającą miejscowego nauczyciela Józefa Schmulta, który został zamordowany przez hitlerowców, i obok leśniczówki Brzeźnica (km 18,3) wychodzi na drogę do Kasparusa a potem skręca w lewo. Przecina wieś, za rzeczką Brzeziną ponownie skręca w lewo. Drogą leśną prowadzi na płd.-wschód i po ok. 1,5 km powraca na gościniec Szlaga – Błędno. Skręca na nim w prawo i po 400 m dochodzi do szosy do Śliwic, którą prowadzi szlak niebieski Partyzantów AK. Na szosie tej szlak skręca w lewo i mijając zabudowania Błędna w tym leśniczówki (km 20,8), w rejonie której znajduje się początek szlaku żółtego im. A. Hoffmana, dociera do mostu na Wdzie  Zaraz za rzeką szlak czerwony wchodzi w las drogą wiodącą na północny wschód wzdłuż koryta rzeki. Po 400 m zostawia Wdę i dotychczasową drogę , która może doprowadzić do rezerwatu Krzywe Koło w pętli Wdy, bowiem skręca w prawo. Duktem wydostaje się na inną drogę leśną, która prowadzi także brzegiem rzeki. Drogą tą szlak (po zakręcie w prawo) dociera do szosy ze Skórcza. Na szosie udaje się on na północny-wschód (lewo) do bliskich Łubów. Przecina wieś (km 22,6) i za ostrym zakrętem szosy w prawo wchodzi na leśną drogę łączącą Łuby z Kałębnicą i Osiekiem (wschód). Szlak idzie nią do końca to jest 2,2 km aż do wyjścia w pobliżu południowego krańca Jeziora Słonego na szeroki gruntowy trakt Szlaga – Radogoszcz. Po 200 m na rozdrożu podąża w lewo do Osieka drogą, która zaraz skręca na północ. Przekracza mostkiem rzekę Kałębnicę i dochodzi do leśnictwa Kałębnica  (km 27,6). Na rozwidleniu zaraz za zabudowaniami szlak drogą prawą udaje się na wschód do Osieka. Stad idąc na północ można dojść do rezerwatu przyrody Czapli Wierch. Z wygodnego gościńca osieckiego szlak korzysta prawie 1,8 km mijając po drodze wyraźne jego odejście do Radogoszczy (km 28,7). W tym miejscu rozpoczyna się szlak niebieski Wokół Jeziora Kałębie obchodzący od południa to jezioro. Szlak czerwony idzie wspomnianym traktem do przepustu na Karczni uchodzącej w pobliżu do jeziora Kałębie i do początku szosy (km 29,4). Jednakowoż zaraz szosę opuszcza i udaje się w prawo, by wśród zabudowy wiejskiej i wczasowej Dobrego Brata (km 29,6) doprowadzić nad jezioro Kałębie. Przed nasłupową stacją trafo skręca w lewo i łukiem przez las omijając rozrzucone domki wczasowe wychodzi na brzeg jeziora. Tutaj szlak skręca w lewo i wiedzie dalej wzdłuż brzegu jeziora mijając zespół dacz. Następnie prowadzi na wschód drogą gruntową na pograniczu łąk i zarośli olchowych porastających niewidoczne tutaj z tego powodu jezioro. Za ciekiem skręca w lewo (od jeziora) po 100 m w prawo i dalej w lewo, cały czas prowadząc trasą drogi gruntowej. Po dotarciu do innej drogi polnej szlak skręca w lewo. Doprowadza ona do Osieka przechodząc w ulicę Słowiańską. Przy pierwszych domach szlak wchodzi na asfaltową ulicę Powstańców Kociewskich, która doprowadza w pobliże kościoła po drodze mijając boczną ulicę Zamkową. Na skrzyżowaniu w rejonie kościoła kończy się szlak (km 31,9). Wędrówkę jednak można kontynuować na dwu mających także tutaj swe znaki szlakach: czarnym Jańskim do Smętowa Granicznego i zielonym Wzdłuż Jeziora Czarnego do Skórcza. W Osieku przy kościele znajduje się również koniec wspomnianego wcześniej szlaku niebieskiego Wokół Jeziora Kałębie.